Đang tải dữ liệu
Click và kéo để chuyển tiếp nội dung


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG MAI XUÂN THẮNG

ỦY VIÊN HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ÔNG VŨ ĐÌNH DUY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ÔNG NGUYỄN VĂN VƯỢNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ÔNG HÀ VĂN THANH
 • Nguyễn Trung Tuyến - vị doanh nhân đầy nhiệt huyết, tấm lòng rộng mở, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ doanh nhân trẻ nối bước.

  Ông NGUYỄN VĂN XIỂN Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Bình Minh

 • Doanh nhân Nguyễn Trung Tuyến - Chủ tịch đáng kính của Cộng Đồng Doanh Nghiệp Giá Quá Tốt Hải Phòng: đa tài, giỏi kinh doanh và giàu lòng nhân ái.

  Ông NGUYỄN VĂN THỊNH Sáng lập dự án Giá Quá Tốt: www.giaquatot.com

 • Bãn lĩnh thép trong một trái tim ấm, luôn luôn hết lòng vì Cộng đồng Doanh nghiệp chính là chân dung của vị Tổng Giám đốc Hải Đăng Plaza.

  ÔNG NGUYỄN HỮU MIỀN Giám đốc Công ty chế biến Thủy sản XK Hạ Long

 • Nguyễn Trung Tuyến - vị doanh nhân đầy nhiệt huyết, tấm lòng rộng mở, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ doanh nhân trẻ nối bước.

  Ông NGUYỄN VĂN XIỂN Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Bình Minh